stoccolma, 28 e 29 agosto: reading (e autori italiani)

OEI poetry area: extension # 25
12 x 84+ = ?

Fredagen den 28 augusti klockan 17.00–20.00 stiger tolv svenska poeter, födda 1984 eller senare, upp på ”Babels torn” i stora utställningshallen på Moderna Museet. De kommer, ensamma eller som en del av ett kollektiv, med hjälp av röst, text, ljud, bild och/eller annat att använda olika strategier för att snitta, skikta och krossa våra gemensamma överenskommelser.

”Vassa linjer borrar / sprättar upp världens inre. / Nivåer av oliktänkande skalor / representerar kolossala höjder.” Så skriver poeten Iman Mohammed, född 1987.

”Det fanns / flera vi och någon bad om tydlighet”, skriver Elis Burrau, född 1992, i en av sina dikter.

Orden och jaget och viet och aktiviteten och aktivismen används för att sprätta upp världens och poesins inre. För att upprätta nya skalor och nya ”vi”.

Dessa nya, polyglotta, transsexuella, transetniska och transsociala ”vi” har prövats i nättidskrifter som fikssion, i förlag som Dockhaveri och i litteraturkollektiv som CE(N)SUR. Deras ”vassa linjer” har förgrenat sig ut i det sceniska, som hos Adam Westman, i det visuella och mediala, som hos Giovanna Olmos, i det politiska, som hos Jenny Wrangborg, i det handgripligen mångspråkiga, som hos Johanna Frid – men också i Agnes Gerners inkvisitoriska djurblivande, i Linnéa Erikssons biografiska geometri och Anton Göranssons mikrofysiska ritualer.

Medverkande poeter: Elis Burrau, Litteraturkollektivet CE(N)SUR, Linnéa Eriksson, Johanna Frid, Sanna Hartnor, Anton Göransson, Olivia Iso, Iman Mohammed, Theodor Hildeman Togner, Erik Vernersson, Adam Westman, Jenny Wrangborg.

Under kvällen är det också release för poesiantologin Det fanns flera vi och någon bad om tydlighet. (13 × 84+ = ?)(OEI editör 2015, 144 sidor) som delas ut gratis i samband med arrangemanget.

Efterhäng och fest i Moderna Bar.

Fredag 28 augusti
Kl 17–20
Moderna Museet, Stockholm
I utställningen Efter Babel
Fri entré

*

OEI poetry area: extension #26
”Icke-bekräftande skrivande! / Scrittura non assertiva!”

Välkommen till poesiuppläsningar, framföranden och ett samtal mellan de italienska poeterna Mario Corticelli, Marco Giovenale, Mariangela Guatteri, Silvia Tripodi, Simona Menicocci och Michele Zaffarano om strategier för skrivande i dagens Italien.

”Icke-bekräftande skrivande” är den italienske poeten Marco Giovenales begrepp för att kunna skilja mellan olika former av skrivande utan att falla tillbaka på redan stelnade eller uttömda kategorier.

Om ett bekräftande skrivande är ”ett slags röst som redan har förutsett det eko det kommer att få”, handlar det i ett icke-bekräftande skrivande om att utmana, ifrågasätta eller undandra sig detta slags ”pakt med läsaren”, för att istället bejaka en mer processuell karaktär hos skrivandet: ”att inte veta exakt vart man är på väg under själva resans gång och att inte låtsas inför läsaren som om vi vet det”.

Det är inom ramen för en sådan öppen och kritisk bestämning av en undersökande litteratur, i ett fält där skilda estetiska och politiska kategorier träder in i varandra och omvandlas, som Marco Giovenale och de andra fem italienska poeter – Mario Corticelli, Mariangela Guatteri, Simona Menicocci, Silvia Tripodi och Michele Zaffarano –  som medverkar genom framföranden och samtal, arbetar.

Lördag 29 augusti
Kl 14: samtal med de medverkande poeterna om strategier för skrivande i dagens Italien.
Kl 15.30–17: uppläsningar/framföranden

Moderna Museet, Stockholm
I utställningen Efter Babel
Fri entré

Två arrangemang curaterade av Jörgen Gassilewski, Cecilia Grönberg, Jonas (J) Magnusson och Gustav Sjöberg från tidskriften OEI i samband med utställningen Efter Babel på Moderna Museet i Stockholm. Tack till Italienska Kulturinstitutet i Stockholm.


Stöd OEI genom att teckna en prenumeration: http://www.oei.nu/prenumerera.html
Support OEI by subscribing: http://www.oei.nu/prenumerera.html
www.oei.nu